.
Italiano Inglese Polacco
Imię Nazwisko
Adres
Tel. E-mail
Kod Miasto
Województwo Kraj
________________________________________________________
Data przyjazdu

Data wyjazdu
Nr.osób      Dorośli Dzieci
Pokój matrymonialny
Pokój 2-osobowy
Pokój 1-osobowy
• patrz regulamin
Note
Invia
Zgłaszający rezerwację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych podanych w formularzu zgodnie z ustawą D.Lgs.n°196/03